ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIKLARI

ÇENE EKLEMİ (TME) RAHATSIZLIKLARININ BELİRTİLERİ

  • Baş ağrısı
  • Kulak Ağrısı
  • Çene Eklemi Ağrısı
  • Boyun Ağrısı
  • Çene Eklemi Sesleri
  • Kısıtlı Ağız Açıklığı
  • Alt Çene Deviasyonu

Yapılan araştırmalar sonucunda, toplumun yüzde 60‘ında yukarıdaki belirtilerden birinin görüldüğü saptanmıştır.

ÇENE EKLEMİ (TME) RAHATSIZLIKLARINI MEYDANA GETİREN FAKTÖRLER

Travma

Çene ekleminin herhangi bir nedenle direkt olarak travmaya maruz kalması (baş-boyun bölgesine gelen ani bir vuruş, çenenin normal limitinden çok açılmış olması, çenenin altından gelen şiddetli bir güç vb.) rahatsızlığın başlamasının en belirgin nedenidir.

Uzun süren ve ağzın çok açılmasını gerektiren diş tedavileri ve genel anestezi verilirken çenenin aşırı derecede açılması da çene ekleminde travmalara neden olabilir.

Normal olmayan alışkanlıklar

Diş sıkma veya gıcırdatma, dudak ısırma, tırnak yeme, sakız çiğneme ve vücudun çeşitli kısımlarının anormal duruşları TME rahatsızlığını direkt olarak meydana getirmese de ortaysa çıkmasında büyük rol oynar.

Alt ve üst dişlerin birbiriyle ilişkisi (Oklüzyon)

Her ne kadar oklüzyonun TME rahatsızlığını meydana getiren ana faktör olmadığı ileri sürülmekteyse de klinik çalışmalarda, TME rahatsızlıkları ile dişler arasındaki ilişkinin önemli olduğu kanısı kuvvetlidir.

HASTA MUAYENESİ

TME rahatsızlıklarının klinik muayenesi yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir.

Çene eklemi rahatsızlığı olan hastalardan tıbbi ve ağız hastalıklarıyla ilgili geçmiş hikayeleri alındıktan sonra ağız içi, çene eklemi ve baş-boyun kaslarını içeren ayrıntılı bir muayeneden geçirilir.

Ağız açıklığı ve alt çenenin ön, sağ sol hareketleri ölçülür ve çene eklemi sesleri dinlendikten sonra çene içi veya kas hastalıklarından hangisi olduğu tanımlanır.

Gerekli görülürse ayırıcı tanı için MRI veya diğer görüntülemeler öngörülebilir. Hastada, sistemik bir rahatsızlık olasılığında uzman doktorlarla konsültasyon yapılır.

ÇENE EKLEMİ RAHATSIZLIKLARININ TEDAVİSİ

TME rahatsızlıklarının tedavisi diğer ortopedik ve romatizmal hastalıklarda olduğu gibidir.

Tedavideki esas amaç çene eklemi iç basıncının ve kas fonksiyonlarının düzenlenerek çiğneme sisteminin normal günlük işleyişini yapabilmesini sağlamaktır. Bu sonuca varılması için çiğneme sisteminde meydana gelmiş bozuklukları artırabilecek veya tetikleyecek nedenlerin değerlendirilmesi gerekir. Sistem üzerinde ters yönden etki edecek tıbbi veya fonksiyonel bozukluklar bulunduğunda gerekli konsültasyonlar yapılır.

TME rahatsızlıklarının tedavisinde konservatif tedavi olarak vasıflandırılan ortodontik apereylerin (splint) kullanımı ve uygulanacak fizik tedavi metodları hastalara açıklanmalıdır.

Bilimsel araştırmalar TME rahatsızlıklarının yüzde 85’inden fazlasının konservatif tedaviyle kontrol altına alındığını göstermektedir.