Anlaşmalı Kurumlar

 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • ZÜRİCH SİGORTA A.Ş & ZÜRİCH SİGORTA HSBC ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • RAY SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • IŞIK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • MEDLİNE SAĞLIK PAKETİ VE ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • CENOA SİGORTA A.Ş ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • SBN SİGORTA A.Ş ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • GÜNEŞ SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • ING EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • METLİFE EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  ( ESKİ ADI DENİZ EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI )
 • HALK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • İSTANBUL TİCARET ODASI